Україна - Польща - Німеччина
Міжнародне товариство

Національна Академія Державного Управління при Президентові України

Національна Академія Державного Управління при Президентові України

Інтернет адреса: http://www.academy.gov.ua

На сьогодні Національна академія - головний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого самоврядування. Національна академія державного управління при Президентові України свою історію датує з травня 1995 року. В цьому ж році діяльність розпочали її регіональні підрозділи у Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові, які в 2001 році отримали статус регіональних інститутів.

Адреса: 03057, м. Київ,
вул. Ежена Потьє, 20
тел. (044) 456-42-58
факс: (044) 455-68-99
[email protected]

Упродовж існування академія досягла значних успіхів у становленні та розвитку освітньої та науково-дослідної роботи. У закладі діє 15 факультетів, 58 кафедр, працює більше 120 докторів наук, професорів та 350 кандидатів наук, доцентів.

Міжнародне співробітництво - стратегічний напрям діяльності Національної академії для вивчення та впровадження міжнародного досвіду. З метою актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм академія підтримує зв'язок з 32 країнами світу, що сприяє інтегруванню закладу в європейський і світовий освітній простір, використанню світових здобутків державного управління, встановленню партнерських зв'язків із зарубіжними і міжнародними інституціями. Крім того, це дає змогу отримати додаткове фінансування від міжнародних фондів, програм та ініціатив.

Національна академія є членом Асоціації інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Міжнародного інституту адміністративних наук (IIAS), Європейської акредитаційної асоціації з державного управління (EAPAA).

Сьогодні випускники академії репрезентують нову генерацію фахівців державного управління. Сучасні знання та вміння, отримані під час навчання, є необхідними для утвердження реальної демократії, соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Співпраця Товариства "Україна-Польща-Німеччина" з НАДУ

29 травня 2009 року в стінах Національної державної академії управління при Президентові України було урочисто підписано Угоду про співпрацю між академією та Міжнародним Товариством «Україна-Польща-Німеччина».

Підписання Угоди (текст угоди дивись нижче) відбулось в ході щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Демократичне врядування: наука, освіта, практика». Товариство «Україна-Польща-Німеччина» на заході представляв його очільник Сергій Татусяк, який був співкерівником секції «Регіональний розвиток та місцеве самоврядування». У своїй доповіді С.Татусяк презентував основні аспекти діяльності Товариства та проблеми, над вирішенням яких сконцентрована його діяльність. Він наголосив на тому, що напрямки діяльності Товариства «Україна-Польща-Німеччина» та Національної державної академії управління є дотичними у питаннях якісної підготовки державних службовців, формування сучасної державної управлінської еліти, законотворчих перетворень в сфері місцевого самоврядування в Україні тощо.

«На сьогодні ці питання постали вкрай гостро, відтак Товариство шукає усі можливі форми та шляхи їх вирішення. Також ми докладаємо максимальних зусиль для налагодження співпраці із структурами, з якими ми займаємося спільною справою», – сказав Сергій Татусяк.

Ректор Національної державної академії управління при Президентові України Володимир Приходько охоче відгукнувся на пропозицію співпраці його закладу з Товариством «Україна-Польща-Німеччина». Він зазначив, що саме такі громадські інституції є рушійними силами суспільних процесів у країні та є вкрай необхідними для держави. Він також підкреслив, що міжнародна діяльність є стратегічним напрямом роботи академії, тож співпрацею з Міжнародним Товариством академія тільки покращить свої результати у цій сфері.

Після підписання угоди Товариство представило учасникам конференції мультимедійну презентацію «Європейський досвід залучення міжнародних фондів до розвитку територіальних громад». Авторами презентації є працівники Вінницького обласного осередку Товариства на чолі з Олексієм Гавриловим. Проект створено на основі багаторічного вивчення досвіду Польщі в сфері функціонування місцевого самоврядування та органів державної влади усіх рівнів. Під час презентації автори на конкретних прикладах демонструють ефективне використання коштів в місцевих громадах Польщі, знайомлять із процедурою написання грантів для залучення фінансових ресурсів, і головне – дають конкретні адреси міжнародних фондів, які надають такі гранти.

Угода про співпрацю між міжнародним товариством «Україна-Польща-Німеччина» та Національною академією державного управління при президентові України

м. Київ
29.05.2009 р.

Міжнародне товариство “Україна-Польща-Німеччина” та Національна академія державного управління при Президентові України, далі – Сторони, відзначаючи, що співробітництво, обмін досвідом та партнерство Сторін відкриють нові можливості та нададуть стимулів для вирішення поставлених завдань, домовились про таке:

 1. Предметом цієї Угоди є налагодження співпраці між Сторонами, спрямованої на проведення просвітницької роботи з питань європейської інтеграції, вивчення європейського досвіду у сфері реформування державної служби та місцевого самоврядування, розбудови громадянського суспільства в Україні.
  Співробітництво Сторін у зв’язку з реалізацією цієї Угоди здійснюватиметься з урахуванням принципу взаємної вигоди.
 2. У межах цієї Угоди співробітництво Сторін здійснюватиметься у таких формах:
  • Прийняття та супровід делегацій державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади та студентів у межах організації стажувань, навчальних курсів, візитів у польських, німецьких та українських інституціях з метою обміну досвідом.
  • Розробка та реалізація спільних науково-практичних, освітніх та грантових проектів і програм з питань державного управління та місцевого самоврядування.
  • Сприяння поглибленню зв’язків, обміну досвідом та співробітництва у вивченні європейських стандартів роботи державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування Польщі та Німеччини.
  • Допомога у встановленні та розвитку прямої партнерської співпраці між інституціями, органами влади і представниками громадськості України, Польщі та Німеччини.
  • Своєчасний обмін інформацією про умови проведення заходів з метою належного забезпечення участі Сторін.
  • Публікація Сторонами матеріалів, розробка методичних посібників та проведення наукових досліджень за результатами спільних проектів і заходів.
 3. Конкретні заходи взаємодії в межах співпраці, передбачені умовами цієї Угоди, здійснення яких потребує цільових матеріальних витрат, будуть виконуватися у проектах, щодо реалізації яких мають бути укладені окремі угоди.
  Ця угода набирає чинності з дати її підписання та є безстроковою. Кожна зі сторін має право розірвати Угоду. Угода втрачає чинність через три місяці з дати отримання однією зі Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити її дію.
  За взаємною письмовою згодою Сторін можуть вноситися зміни і доповнення, що оформлюються відповідними протоколами, які становлять невід’ємну частину цієї Угоди.
  Угода укладена у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
З повагою Голова МГО «Україна-Польща-Німеччина»

Сергій Татусяк

Ректор Національної академії державного управління при Президентові України

Володимир Приходько


повернутися до списку