Україна - Польща - Німеччина
Міжнародне товариство

Про товариство

Міжнародна громадська організація «Україна – Польща – Німеччина» є міжнародною недержавною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на добровільних засадах громадян України, громадян інших держав та осіб без громадянства для реалізації завдань, передбачених її Статутом.

Діяльність Організації поширюється на територію України, Польщі, Німеччини та інших держав, де можуть бути створені її осередки, відділення та представництва.

Метою Організації є активне сприяння розвитку і зміцненню дружби та тісного співробітництва народів України, Польщі, Німеччини, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів членів Організації.

Основними завданнями Організації є:

 • активне сприяння розвитку взаєморозуміння, довіри, дружби між народами України, Польщі, Німеччини та інших країн, їхнього співробітництва у галузі економіки, права, науки, культури, торгівлі, екології, встановленню й розширенню контактів між представниками громадськості;
 • сприяння формуванню культури міжнародного спілкування, розвитку і поглибленню інтернаціоналізму;
 • сприяння всебічному суспільному обговоренню питань міжнародних відносин;
 • сприяння налагодженню і поширенню всебічних суспільно-політичних, науково-освітніх, інформаційних зв’язків і взаємодії на національному і міжнародному рівнях;
 • сприяння досягненню стабільності, соціальної безпеки на європейському рівні;
 • сприяння участі у вирішенні питань міжнародної екологічної безпеки та охорони довкілля, включаючи реалізацію конкретних проектів і програм;
 • надання правової, соціальної та гуманітарної допомоги громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства.

Основні напрямки діяльності Організації:

 • сприяння ознайомленню громадськості та населення з внутрішньою та зовнішньою політикою, з суспільно-політичними і соціально-економічними перетвореннями суспільства, з історією, економікою, життям і культурою народів України, Польщі, Німеччини та інших країн, що входять до Організації;
 • розвиток дружніх зв’язків з міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та іншими організаціями щодо обміну досвідом і проведення спільних заходів, що сприяло б вирішенню завдань, які стоять перед Організацією;
 • розгортання співробітництва між селами, містами, районами, трудовими колективами у галузі економічного і науково-технічного розвитку, молодіжного, культурного та спортивного обмінів;
 • сприяння охороні місць та об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Польщі, Німеччини та України. Розробка та проведення заходів щодо їх пошуку та популяризації серед населення;
 • сприяння проведенню міжнародних виставок, семінарів, конференцій, ярмарок, театральних вистав, радіотелевізійних передач, демонстрації фільмів про життя народів України, Польщі, Німеччини;
 • сприяння вивченню української, польської, німецької мов;
 • заснування або вступ в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримка прямих міжнародних контактів і зв’язків, укладання відповідних угод, участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

Історія створення.

Міжнародну громадську організацію "Україна - Польща - Німеччина" було створено на установчих зборах 22 лютого 2007 року. Серед засновників організації були громадяни України, Польщі та Німеччини. Головою було обрано Сергія Татусяка. Офіційно організацію було зареєстровано Міністерством юстиції України 26 червня 2007 року.

В основу діяльності організації було покладено досвід роботи Вінницького обласного відділення товариства «Україна-Польща», яке до цього часу очолював Сергій Татусяк. Відроджене 2003 року ВОВТ «Україна-Польща» здійснило чимало успішних справ у напрямку розбудови історичних контактів між українським та польським народами. У рамках обміну досвідом роботи органів місцевого самоврядування став традиційним обмін делегаціями міських, селищних, сільських голів, депутатів усіх рівнів рад Вінницької області та старост повітів і вуйтів гмін Республіки Польща.

Десятки колективів художньої самодіяльності обох країн знайомили зі своїм мистецтвом глядачів і шанувальників фольклору. На Вінниччині відзначаються дні польської культури, ювілеї відомих польських діячів літератури та мистецтва. Підтримуються дружні зв'язки з представниками полонійних та релігійних організацій.

Регулярним є проведення тематичних зустрічей з фахівцями різних галузей народного господарства, як в Польщі, так і в Україні. Започатковано реалізацію спільних бізнес-проектів. Активно підтримуються міжнародні зв'язки (в т.ч. через участь у реалізації грантових проектів) у сфері економічного, політичного та соціального розвитку, захисту громадянських прав та екологічної безпеки.

Важливими завданнями є обмін дитячими спортивними колективами, які беруть участь у міжнародних турнірах, оздоровлення дітей в таборах відпочинку та на спортивно-оздоровчих базах. Набутий досвід дозволив здійснити чимало перспективних кроків у налагодженні посередництва між владою і громадськістю та в піднесенні на якісно новий щабель українсько-польських зв'язків. Зокрема, за сприянням ВОВТ "Україна - Польща" налагоджено співробітництво між понад 120 територіальними громадами Вінницької області та адміністративними одиницями 10 воєводств Республіки Польща. Переважна більшість з них мають підписані договори про співпрацю на рівні районів, міст, селищ та сіл Вінниччини з повітами, містами і гмінами 10 воєводств Республіки Польща.

У 2005 року, як структурний підрозділ, було створено підприємство "Господарчий дім" ВОВТ "Україна - Польща", метою якого є встановлення прямих зв'язків з фірмами та організаціями зарубіжжя щодо промислового виробництва, будівництва, розвитку сільського господарства та торгівлі.

Презентація МГО «Україна-Польща-Німеччина» відбулась у липні 2007р. у Німеччині в м. Нойштреліц, що розташовано в 100 кілометрах від столиці ФРН м. Берліну. До складу 100-особової делегації окрім представників МГО увійшли голова Вінницької облдержадміністрації Олександр Домбровський, міський голова м. Вінниці Володимир Гройсман, народний ансамбль танцю «Барвінок», фольклорний ансамбль «Вишня», окремі виконавці та майстри народної творчості. У ході візиту відбулась низка зустрічей з представниками німецьких місцевих влад, бізнесу, культури, спорту. Вінницькі творчі колективи презентували своє мистецтво. Міській владі м. Нойштреліца було надано пропозицію щодо підписання договору про співпрацю між м. Ладижин і м. Нойштреліц, яку охоче підтримала німецька сторона.
Станом на 2008 р. офіційно зареєстровано і діє 6 обласних осередків МГО (Вінницький, Волинський, Запорізький, Харківський, Херсонський, Полтавський). В інших областях триває процес легалізації обласних осередків.

Завантажити статут організації